Informace o občanském sdružení

Občanské sdružení obyvatel osady Kaňkov vzniklo z důvodu rozvoje této odlehlé části obce Braňany. Budeme zde informovat nejen naše obyvatele o dění v naší osadě, ale také širokou věřejnost o tomto zajímavém výletním místě.

Naši obyvatelé

V osadě Kaňkov se nachází celkem deset trvale obydlených domů s celkovým počtem 29 obyvatel z toho je 6 dětí.

Naše osada

Kaňkov (německy Ganghof) je osada, která je součástí obce Braňany v okrese Most v Ústeckém kraji. Nachází se v nadmořské výšce 360 metrů, asi 7 km severovýchodně od města Mostu a 3 km jihozápadně od města Bíliny. Leží na východním úbočí vrchu Kaňkova nad silnicí z Braňan do Bíliny. Od silnice vede do Kaňkova odbočka. Přes osadu vede červeně značená turistická stezka z Bíliny do Braňan s odbočkou na vrch Kaňkov.

 

Historie

První písemná zpráva o Kaňkovu pochází až z roku 1495. Před rokem 1848 byla ves součástí lobkovického panství Bílina. Po roce 1850 se stala osadou obce Želenice v okrese Teplice. V roce 1896-1935 byla součástí okresu Duchcov a poté až do roku 1960 v okrese Bílina. V roce 1960 byla připojena k okresu Most a stala se osadou obce Braňany.